Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku węzeł „Skrudki” - „Kurów Zachód”

Mapa interaktywna

 

Schemat węzła

Kliknij aby powiększyć

 

Plan orientacyjny

Kliknij aby powiększyć

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S17 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych odbywać się będzie za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów oraz przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wybudowane następujące obiekty inżynierskie:

L.P.

Oznaczenie obiektu

Km
roboczy
obiektu

Km
roboczy
obiektu

Opis / Funkcja obiektu

1

PZGd

(WEG-1)

21+885,09

96+771,00

Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S17.

2

WD

(WD-8)

22+179,02

97+056,32

Wiadukt w ciągu dr. lokalnej KR.L/KR2 nad drogą ekspresową S17.

3

PZDd

(WED-4)

23+801,16

98+675,00

Przejście dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową S17.

4

MS/ PZDmz

(MS-5)

24+075,77

98+959,00

Most w ciągu drogi S17 oraz jednocześnie przejście dolne dla małych zwierząt.

5

WS

(WS-6)

25+959,08

100+842,61

Wiadukt w ciągu drogi S17

6

WD

(WD-9)

26+855,58

101+741,96

Wiadukt na węźle Żyrzyn w ciągu dr. nr DG1-KL.Z/KR3,

7

PZGd

(WEG-2)

27+892

102+171,00

Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S17.

8

MS/ PZDd

(MS-6)

29+213,61

104+113,00

Most w ciągu drogi S17 oraz jednocześnie przejście dolne dla dużych zwierząt.

9

WS

(WS-7)

29+366,42

104+250,48

Wiadukt w ciągu drogi S17

10

PZDd
(WED-5)

30+337,56

105+221,00

Przejście dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową S17.

11

PZGd
(WEG-3)

31+102,90

106+621,48

Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S17.

12

WD
(WD-10)

32+520,70

107+403,59

Wiadukt na węźle Żyrzyn w ciągu dr. nr DG1-KL.Z/KR3,

13

PZM

(PE-2)

20+485,11

95+371,00

Przejście dla małych zwierząt pod drogą S17.

14

PZŁ

(P-8)

22+074,61

96+961,00

Przejście (przepust) dla płazów pod drogą S17.

15

P/PZŁ

(P-9)

26+248,61

101+135,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

16

PZŁ

(P-10)

27+407,61

102+294,00

Przejście (przepust) dla płazów

pod drogą S17

17

P

(P-11)

27+619,82

-

Przepust pod drogą S17.

18

P

(P-12)

28+280,00

-

Przepust pod drogą S17.

19

P/PZŁ
(P-13)

28+822,00

103+714,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

20

P/PZŁ
(P-14)

30+519,61

105+406,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

21

P/PZŁ

(P-15)

32+872,61

107+759,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

Węzły

Żyrzyn: droga wojewódzka Nr 824 (relacji Żyrzyn – Puławy) będzie łączyć się z drogą ekspresową S17 w km roboczym 26+855,58 (101+741,96). Węzeł będzie wykonany jako węzeł typu trąbka (WB) z obsługą wszystkich relacji, natomiast skrzyżowanie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 824 z łącznicami węzła wykonane będzie w postaci ronda.

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

- w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji MOP

Obwód Utrzymania Drogi (OUD)

- w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji OUD

Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg:

 • przejścia dla małych zwierząt (PZM),
 • przejście (przepust) dla płazów (PZŁ),
 • przepusty (P).

Zabezpieczenia akustyczne

W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, zostaną wykonane zabezpieczenia przeciwhałasowe.

Drogi dojazdowe

Zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych.

Aktualności

 • poniedziałek, 27/2/2017
  Od 15 lutego 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew przy istniejącej DK17. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym pomiędzy miejscowościami Skrudki i Żyrzyn (od km...
 • środa, 11/1/2017
  W dniu 11 stycznia 2017 roku przekazano prawa dostępu do placu budowy wykonawcy na odcinku: węzeł "Skrudki" (bez węzła) - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)....
 • wtorek, 20/12/2016
  Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód...

Wykonawca

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji