Mapa interaktywna

Schemat węzła

Kliknij w obrazek aby powiększyć

Plan orientacyjny

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S17 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych odbywać się będzie za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów oraz przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wybudowane następujące obiekty inżynierskie:

L.P.

Oznaczenie obiektu

Km
roboczy
obiektu

Km
roboczy
obiektu

Opis / Funkcja obiektu

1

PZGd

(WEG-1)

21+885,09

96+771,00

Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S17.

2

WD

(WD-8)

22+179,02

97+056,32

Wiadukt w ciągu dr. lokalnej KR.L/KR2 nad drogą ekspresową S17.

3

PZDd

(WED-4)

23+801,16

98+675,00

Przejście dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową S17.

4

MS/ PZDmz

(MS-5)

24+075,77

98+959,00

Most w ciągu drogi S17 oraz jednocześnie przejście dolne dla małych zwierząt.

5

WS

(WS-6)

25+959,08

100+842,61

Wiadukt w ciągu drogi S17

6

WD

(WD-9)

26+855,58

101+741,96

Wiadukt na węźle Żyrzyn w ciągu dr. nr DG1-KL.Z/KR3,

7

PZGd

(WEG-2)

27+892

102+171,00

Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S17.

8

MS/ PZDd

(MS-6)

29+213,61

104+113,00

Most w ciągu drogi S17 oraz jednocześnie przejście dolne dla dużych zwierząt.

9

WS

(WS-7)

29+366,42

104+250,48

Wiadukt w ciągu drogi S17

10

PZDd
(WED-5)

30+337,56

105+221,00

Przejście dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową S17.

11

PZGd
(WEG-3)

31+102,90

106+621,48

Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S17.

12

WD
(WD-10)

32+520,70

107+403,59

Wiadukt na węźle Żyrzyn w ciągu dr. nr DG1-KL.Z/KR3,

13

PZM

(PE-2)

20+485,11

95+371,00

Przejście dla małych zwierząt pod drogą S17.

14

PZŁ

(P-8)

22+074,61

96+961,00

Przejście (przepust) dla płazów pod drogą S17.

15

P/PZŁ

(P-9)

26+248,61

101+135,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

16

PZŁ

(P-10)

27+407,61

102+294,00

Przejście (przepust) dla płazów

pod drogą S17

17

P

(P-11)

27+619,82

Przepust pod drogą S17.

18

P

(P-12)

28+280,00

Przepust pod drogą S17.

19

P/PZŁ
(P-13)

28+822,00

103+714,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

20

P/PZŁ
(P-14)

30+519,61

105+406,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

21

P/PZŁ

(P-15)

32+872,61

107+759,00

Przepust/przejście dla płazów pod drogą S17.

Węzły

Żyrzyn: droga wojewódzka Nr 824 (relacji Żyrzyn – Puławy) będzie łączyć się z drogą ekspresową S17 w km roboczym 26+855,58 (101+741,96). Węzeł będzie wykonany jako węzeł typu trąbka (WB) z obsługą wszystkich relacji, natomiast skrzyżowanie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 824 z łącznicami węzła wykonane będzie w postaci ronda.

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

– w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji MOP

Obwód Utrzymania Drogi (OUD)

– w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji OUD

Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg:

  • przejścia dla małych zwierząt (PZM),
  • przejście (przepust) dla płazów (PZŁ),
  • przepusty (P).

Zabezpieczenia akustyczne

W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, zostaną wykonane zabezpieczenia przeciwhałasowe.

Drogi dojazdowe

Zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych.