Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową w ciągu drogi D17 dolnego przejścia dla zwierząt (WED-4a), od 30 czerwca 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, na odcinku od km 97+379 oraz w km 97+930.

5 lipca 2017