Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

Z uwagi na potrzebę wykonania przepustów z ciągu drogi DK17 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zamknięto odcinek starej DK17 od ronda w Żyrzynie na długości ok 1 km. Czasowa organizacja prowadzi kierowców przez drogę wojewódzką DW824 w kierunku Puław, następnie przez nowobudowany węzeł oraz odcinkiem nowej nawierzchni betonowej S17 w kierunku Lublina. Wprowadzona została 24 lipca i potrwa do momentu wykonania wszystkich prac zaplanowanych przez Wykonawcę na zamkniętym odcinku DK17. Zakończenie prac na tym odcinku przewidziano na październik 2018 roku.

27 lipca 2018